Comités

Dr. Basarab Nicolescu (CIRET-Francia)
Presidente honorario

Dra. Julieta Haidar (ENAH-México)
Presidente

comité consultivo Internacional

1. Basarab Nicolescu (Francia)
2. Edgar Morin (Francia)
3. Florent Pasquier (Francia)
4. Adonis Ali Esber (Francia)
5. Atila Ertas (USA)
6. Javier Collado Ruano (Ecuador)
7. Daniel Neira Troncoso (Chile)
8. Paul Gibbs (United Kingdom)
9. Cristian Ungureanu (Rumania)
10. Lucina Jiménez López (México)***
11. Alejandra Frausto Guerrero (México)***
12. María Elena Álvarez-Buylla Roces (México)***
13. Rosaura Ruíz (México)
14. Diego Prieto (INAH -México)
15. Aida Castilleja (INAH - México)
16. Hilario Topete Lara (ENAH -México)
17. José Franco (México)
18. María Fernández De Mello (Brasil)


comité científico nacional

Comisión de actividades académicas, culturales, artísticas y espirituales
Comisión financiera
Comisión de logística
Comisión de diseño
Comisión de comunicación

comité DE PROGRAMA ACADÉMICO

*** Por confirmar